BERÄKNING AV TIMMERVOLYM OCH VÄRDE
Ange kubikmeterpriset:   /m3  
Stockens diameter i ena änden   cm Om Du skall beräkna sågtimmer, ange måttet p?den smalaste änden här (=sågcylindern)
Stockens diameter i andra änden   cm Om Du skall beräkna sågtimmer, kan Du lämna denna ruta blank.
Stockens längd   dm
Stockens volym: 0,0000   m3
 
Till 1 m3 krävs: 0,0   stockar
Antal likadana stockar:   ger 0,0   m3


Välj funktion:


Om Du skall beräkna massaved, ange d?både den smalare och den tjockare ändens diameter. Du får ju betalt för hela volymen under bark (fub).

Om Du skall beräkna sågtimmer, får Du betalt för "sågcylindern", dvs den runda och helt raka stock, som kan sågas ur hela stocken. Och det är ju = den smalaste ändens mått för hela stocken. Du kan d?lämna den andra ändens diameter blank och den sätts d?av programmet = den angivna änden. Tänk p?att sågcylindern minskar om stocken är något krökt!